Algemene leden vergadering

Vrijdag 24 september 2021 hebben we (gelukkig weer in ons clubgebouw) de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Aanvang van de vergadering is 20 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

De (concept) agenda voor vrijdag 24 september is als volgt:

Opening om 20 uur
1.       Mededelingen
2.       Verslag jaarvergadering september 2020
3.       WBTR aanpassing reglement
4.       Update Sportpark
5.       Financieel verslag
6.       Jaarverslag
7.       Bestuursverkiezingen
   
- aftredend en herkiesbaar: Erwin Huisman (voorzitter)
   
- per seizoen 2022-2023 (dus over een jaar, vanaf 1 september 2022):
    vacature wedstrijdsecretariaat
8.       Rondvraag
9.       Sluiting jaarvergadering

De stukken voor de vergadering krijgen alle leden een week voor de ALV gemaild.

Graag tot de 24e

Met sportieve groet,
Yvonne de Keulenaar, 
Secretaris Blauwe Beugel

 
Nieuwsarchief Overzicht