Update Sportpark

Beste sportvriend(in), 

Het is even stil geweest rond de nieuwbouw van Sportpark Rijsenhout, hoog tijd dus voor een update.
Er is namelijk behoorlijk wat vooruitgang geboekt in de afgelopen maanden al realiseren wij ons goed dat het voor de gemiddelde Rijsenhouter allemaal best lang duurt.

Om te beginnen kunnen we melden dat het nieuwe sportpark een heus logo heeft.
Met grote dank aan bedenker en ontwerper Mark Sollman.
In het logo komen de letters RST terug waarmee we recht doen aan de vele (jonge) stemmers die deze afkorting hebben opgegeven als favoriete naam voor het nieuwe sportpark.

Stichting Sportpark Rijsenhout, waarin de 3 verenigingen zijn vertegenwoordigd, is sinds kort eigenaar van de domeinnaam sportparkrijsenhout.nl
Er wordt gewerkt aan een eenvoudige website zodat we online vindbaar zijn en we een plek hebben waarop we de voortgang van de nieuwbouw met de buitenwereld kunnen delen.            

Een hele belangrijke mijlpaal is de goedkeuring van de Welstandscommissie voor onze plannen.
Deze goedkeuring is essentieel om de bouwvergunning te kunnen aanvragen.
De Welstandscommissie had een paar aandachtspunten maar die konden gelukkig allemaal worden verwerkt.
Op dit moment wordt, in samenwerking met adviesbureau 4
Building, de laatste hand gelegd aan de aanvraag voor de bouwvergunning.
Een lang en intensief traject dat ons weer een stap verder bij de nieuwbouw brengt.

Tot slot kunnen we melden dat de sponsorcommissie is begonnen met het actief benaderen van onze bestaande sponsoren en potentiële nieuwe sponsoren.
Er zijn diverse sponsorpakketten samengesteld die het aantrekkelijk maken voor
bedrijven om middels een financiële bijdrage de nieuwbouw te steunen.
We hebben er alle vertrouwen in dat de Rijsenhoutse ondernemers en die van buiten ons dorp zullen helpen dit geweldige project tot een goed einde te brengen.
De volgende stap is dan ook om particulieren de mogelijkheid te bieden een bijdrage te leveren.
Naast financiële steun zijn ook vele handen nodig om al het werk gedaan te krijgen dat niet door de aannemer wordt gedaan.
Zeg daarom aub geen nee wanneer er om jouw hulp wordt gevraagd!

 Tot de volgende keer…

 Met sportieve groet,


Namens de verenigingen en Stichting Sportpark Rijsenhout
Peter van Veen (voorzitter)
Erwin Huisman (secretaris)
Edwin Aelbers (penningmeester)

Nieuws Overzicht