Overlijden Maarten Ravestijn

Zaterdag 16 september j. l. is ons lid Maarten Ravestijn overleden.

Maarten was jaren ijsmeester van onze vereniging en is erelid voor zijn vele vrijwiligerswerk.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Namens de IJsclub de Blauwe Beugel.

 

Maarten verblijft op de Anna's Hoeve, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 21 september van 19.00 tot 20.00 uur.

De dankdienst voor zijn leven en de begravenis zullen op vrijdag 22 september in besloten kring plaatsvinden.

 

 

Nieuws Overzicht