HOE STAAT HET MET PLAN "NIEUWBOUW"

De vakanties zijn voorbij en inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook de sportverenigingen beginnen veelal aan hun nieuwe seizoen. 
In de achterliggende zomerperiode is desalniettemin op het gebied van de nieuwbouw ook het een en ander gebeurd, genoeg om even kort bij te praten.

 Het door de werkgroep Sportpark 21 aan de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerde ‘Sportpark 21 plan A’ en bijbehorende (exploitatie)begroting is door de Gemeente beoordeeld. De Gemeente is niet direct 100% akkoord met ons gepresenteerde plan. Met name op het financiële vlak is nog een gat te overbruggen. De Gemeente, op initiatief van het College van B&W, is hierna met een tegenvoorstel op ons plan gekomen, ‘plan B’. In de zomerperiode zijn hierover diverse gesprekken gevoerd tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de werkgroep Sportpark 21. Ook SLS is bij deze gesprekken betrokken geweest.

De huidige status is dat de werkgroep niet zonder meer akkoord gaat met het tegenvoorstel van de Gemeente maar dat een aangepast plan A gevormd gaat worden waarover vervolgens met de Gemeente van gedachten kan worden gewisseld. Hierover is afgelopen dinsdag binnen de werkgroep voor het eerst over gesproken en zeer binnenkort worden dit aangepaste plan A verder uitgewerkt.

De werkgroep is hoopvol met betrekking tot deze ontwikkelingen. Samen met SLS en de Gemeente als partner hopen we te komen tot een ontwerp op een locatie waar we ons allemaal in kunnen vinden. De komende periode gaan we hiermee hard aan de slag!

Er is nog veel werk te doen op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie binnen de verenigingen en de bewoners van Rijsenhout en directe omgeving. We kunnen hierbij inmiddels wel wat hulp gebruiken.

Is je interesse gewekt? Informeer dan naar de mogelijkheden hiervoor binnen je vereniging. 

Nieuwsarchief overzicht